चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व.२०७२/०७३ को दोस्रो चौमासिक सम्मको खर्च सार्वजनिकीकरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/१२/०५ लेखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, रसुवाको विभिन्न शिर्षक उप शिर्षकहरुको २०७२ दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) सम्मको खर्च सार्बजनिक गरिएको छ
खर्च सर्बजनिकिकरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति, रसुवाको विभिन्न शिर्षक उप शिर्षकहरुको २०७२ कार्तिक महिना(प्रथम चौमासिक) सम्मको खर्च सार्बजनिक गरिएको छ
Skip to toolbar