प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भुकम्प पिडित अावास निर्माण का लागि NRA द्धारा प्रकाशित नामावली
आ.व. २०७२/०७३ को जिल्ला दररेट प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ को जिल्ला दररेट
नागरिक वडा पत्र प्रकाशन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रसुवा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको नागरिक वडा पत्र
जिल्ला पाश्र्व चित्र २०७१ प्रकाशन 2072-12-19 सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पाश्र्व चित्र २०७१
कार्यकारी सारांश २०७१/७२ प्रकाशन योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक प्रगति समिक्षा सारांश
समिक्षा सारांश २०७०/७१ प्रकाशन योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को बार्षिक प्रगति समिक्षा सारांश
अख्तियार निती प्रकाशन योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ का लागि जिल्ला विकास समितिले अख्तियार गरेका नीतिहरु
Skip to toolbar