जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु जिल्ला योजना योजना,अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२/७३ का लागि योजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु
जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना योजना, अनुगमन तथा प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब.२०७२/७३ को लागि जिल्ला विकास समिति,रसुवाले तयार पारेको बार्षिक जिल्ला विकास योजना
Skip to toolbar