सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि विषयगत समिति र एकिकृत समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना

नोट ः INGOs/NGOs लाई आफ्नो कार्यक्रम सँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकहरुमा समेत अनिवाय उपस्थितीको लागि अनुरोध गरिन्छ । सम्बन्धित विषयगत...
थप पढ्नुहोस ...रसुवा जिल्लाको पुनसंरचना सम्बन्धी परामर्श छलफलमा उपिस्थितीको लागि जिल्ला विकास समिति रसुवाको अनुरोध

स्थानीय तह पुन संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको आयोजनामा यस जिल्लाको पुन संरचना सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७३ श्रावण १० गते...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar