जिल्ला समन्वय समिति रसुवाको जरुरी सूचना

जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु संग जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, गै.स.स. महासंघ र जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुखहरु संगको परिचयात्मक कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै तपशिलको मिति, स्थान र समयमा हुने व्यहोराको पत्राचार भैसकेको जानकारी गराउँदै पत्र प्राप्त नगर्नुहुने कार्यालय प्रमुख तथा गै.स.स.का प्रमुख हरुले यसै सूचनालाई आधार मानी अनिवार्य उपस्थित भैदिनुहुन अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशिस गरिएको छ । साथै उपस्थित महानुभावहरुले आ-आफ्नो कार्यालयको संक्षिप्त परिचय, गत आ.व. को प्रगती र चालु आ.व.को कार्यक्रम वितरणको लागि १५ प्रति तयार गरी ल्याउनुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

तपशिल
गै.स.स. महासंघ र जिल्लामा कार्यरत ल्न्इकरक्ष्लन्इक हरुको कार्यक्रम हुने
मिति : २०७४/०५/१४ गते
समय : मध्यान्न १२ः३० बजे
स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रसुवा ।

सरकारी कार्यालयहरुको कार्यक्रम हुने
मिति : २०७४/०५/१५ गते
समय : मध्यान्न १२ः३० बजे
स्थान : जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रसुवा ।

Skip to toolbar