क्यान्जिन उपत्यका हिमपात भएको समयमा (पर्यटकीयस्थल, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज)

Skip to toolbar